Студијски програм:

Заштита животне средине акредитован 2015. године

Оквирни садржаји предмета су усклађени са циљевима реализације пројекта „Иновирање садржаја групе предмета из енергетске области на студијском програму Заштита животне средине ВТШ НИШ – Еколошка Енергија – ЕНЕЦО“ (Министарство просвете, науке и технолошког развоја, број 451-02-02682/2018-06)