OSNOVNE INFORMACIJE

1. KOLIKO TRAJU STUDIJE NA SMERU ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE?

Osnovne strukovne studije na smeru Zaštita životne sredine traju tri školske godine (šest semestara).

2. KOJE ZVANJE STIČU STUDENTI NAKON ZAVRŠENIH STUDIJA NA SMERU ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE?

Nakon završenih osnovnih studija na smeru Zaštita životne sredine, studenti stiču prvi stepen visokog obrazovanja, 180 ESPB i zvanje Strukovni inženjer zaštite životne sredine.

3. KO IMA PRAVO NA UPIS NA SMER ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE?

Pravo na upis na smer Zaštita životne sredine imaju lica sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit iz matematike.

4. KADA SE KANDIDAT OPREDELJUJE ZA SMER KOJI ĆE STUDIRATI?

Kandidati moraju da se opredele za smer koji će studirati odmah pri podnošenju prijave za upis.

5. KOLIKO KANDIDATA MOŽE DA UPIŠE SMER ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE?

Ministarstvo prosvete Republike Srbije raspisuje krajem maja konkurs kojim određuje broj studenata koji se može upisati na prvu godinu studija. Konkursom 2020. godine definisan je sledeći broj studenata na smeru Zaštita životne sredine: studenti koji se finansirau iz budžeta 30, studenti koji plaćaju školarinu 30, ukupno 60.

6. ŠTA ZNAČI STUDIRATI NA TERET BUDŽETA, A ŠTA NA TERET SAMOFINANSIRANJA?

Kandidati koji studiraju na teret budžeta ne plaćaju školarinu, imaju prava na smeštaj u studentskom domu i imaju dotiranu ishranu u studentskoj menzi. Kandidati koji studiraju na teret samofinansiranja plaćaju školarinu, nemaju prava da konkurišu za smeštaj u studentskom domu, a ishranu u studentskoj menzi plaćaju po nešto višim cenama. 

7. KAKO SE BODUJU KANDIDATI PRILIKOM UPISA?

Kandidat za upis na osnovne studije može da ostvari najviše 100 bodova od kojih 40 bodova za uspeh u prethodnom školovanju, a 60 bodova za uspeh pokazan na prijemnom ispitu. Na osnovu zbira bodova sa prijemnog ispita i bodova dobijenih za uspeh u prethodnom školovanju vrši se rangiranje kandidata na osnovu čega se oni upisuju na studije u statusu studenata koji se finansiraju na teret budžeta ili kao studenti koji se sami finansiraju. Mesto na jedinstvenoj rang listi određuje da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija kao i da li će biti finansiran ne teret budžeta.

U prvu godinu osnovnih studija može bita upisan kandidat koji se nalazi na jedinstvenoj rang listi za studijski program Zaštita životne sredine do broja predviđenog konkursom i koji ima najmanje 30 bodova. Ukoliko jedan ili više kandidata imaju isti broj bodova na rang listi, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova iz srednje škole. Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Škola će upisati narednog kandidata prema redosledu na jedinstvenoj rang listi.

8. KO IMA PRAVO DA STUDIRA NA TERET BUDŽETA?

Student može da se upiše na teret budžeta ako se nalazi na rang listi u okviru broja koji je odobren za finansiranje iz budžeta RS i ima minimum 50 bodova. Osvojeni bodovi odnose se na uspeh u srednjoj školi i bodove osvojene na prijemnom ispitu.

9. KO SE UPISUJE NA TERET SAMOFINANSIRANJA?

Na teret samofinansiranja upisuju se kandidati koji su osvojili minimum 30 bodova, a na rang listi se nalaze u okviru broja koji je na određenom studijskom programu predviđen za studiranje na teret samofinansiranja.

10. POD KOJIM USLOVIMA STUDENT MOŽE IZ STATUSA SAMOFINANSIRAJUĆEG DA PREĐE U STATUS STUDENTA KOJI SE FINANSIRA IZ BUDŽETA?

Samofinansirajući student koji u toku školske godine ostvari minimum 48 ESPB bodova može u narednoj školskoj godini da pređe u status koji se finansira iz budžeta, ako se rangira u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta.