ПЛАЋЕНА СТРУЧНА ПРАКСА

Студентске стручне праксе представљају облик обавезне наставне активности у току студија и подразумева практичан рад студената у реалном пословном окружењу у циљу употпуњавања теоријског и практично знања, развијања вештина и стицања искуства неопходних за обављање будућег посла. 

Циљ  стручне праксе  јесте  да  студентима  олакша примену  стручних и  научних знања у пракси. 

Стручна пракса студенту Заштите животне средине обезбеђује: 

  • Унапређење практичних знања и вештина;
  • Рад у реалном радном простору на конкретним пројектима;
  • Побољшање могућности запошљавања студената након студирања;
  • Успостављање почетних конекција са привредом и предузећима;
  • Самопромоцију студената према послодавцима и почетак активног тражења посла.