REALIZOVANI PROJEKTI

Nastavnici i studenti smera Zaštita životne sredine učestvovali su u realizaciji sledećih međunarodnih i domaćih projekata: 

Odsek je deo međunarodnog programa „EKO-ŠKOLA“ koja ima za cilj da studenti postanu glavna pokretačka snaga promena u životnoj sredini, kroz aktivno učenje. Akademija poseduje Zelenu zastavu kao priznanje za odgovorno ponašanje prema životnoj sredini.

Projekat „Principi energetske efikasnosti u domaćinstvima i uputstva za uštedu energije“, održali su nastavnici i studenti sa studijskog programa Zaštita životne sredine u vidu Obuke koja je trajala dva meseca. Obuka se obavljala sa građane koji žive na lokaciji opštine „Medijana“

Kao rezultat Erasmus projekta „Waste management curricula development in partnership with public and private sector (WAMPPP)“ akreditovan je studijski program master strukovnih studija Upravljanje otpadom.

Projekat Naftne industrije Srbije „Hardversko-softversko rešenje za prikupljanje limenki i plastičnih flaša“ razvio je savremen uređaj za sakupljanje platične i aluminijumske ambalaže i njihovu selekciju. Za potrebe uređaja koji sabija reciklažnu plastiku i limenke, razvijena je i mobilna aplikacija koja motiviše građane da recikliranjem dobijaju nagradene poene, a sa druge strane pomaže u logistici odvoženja sakupljenog materijala. 

Cilj IPA projekta „Investment in the health and the prosperity of youth in the Bulgarian – Serbian region“ je stvaranje atraktivnog školskog okruženja za razvoj adolescenata u regionima Pernika i Niša. U okviru ovog projekta dvorište škole je renovirano i prilagođeno potrebama studenata i đaka.

Erasmus projekat „Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies (TRAFSAF)“ usmeren je na poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja u oblasti transporta i saobraćajnog inženjerstva, povećanje nivoa kompetencija i trening za saobraćajne stručnjake u zemljama Zapadnog Balkana i unapređenje postojećih sadržaja osnovnih i master studija, a sve u skladu sa EU trendovima.

Rezultat TEMPUS projekta „Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement (CONGRAD)“ omogućio je visokoobrazovnim ustanovama u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini redovno sprovođenje istraživanja o diplomiranim studentima u svrhu poboljšanja studijskih programa i stalnu modernizaciju obrazovnog procesa.

Glavni cilj TEMPUS projekta „Establishing and capacity building of the Southern Serbian Academy and the National Conference for Vocational Higher Education (ECBAC)“ odnosi se na poboljšanje upravljanja strukovnim visokim obrazovanjem u Srbiji i stvaranje Akademije strukovnih studija.

Misija TEMPUS projekta „Occupational safety and health – degree curricula and lifelong learning (OCCUSH)“ je razvoj obrazovne strukture koja će u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu osposobljavati, obrazovati i obučavati studente, lica za BZNR u preduzećima, poslodavce i radnike.