CONGRAD Serbia
UK

 

 

 

 

 

ОПШТИ ЦИЉ

 

CONGRAD ће се бавити потребом високошколских установа у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини да се побољша њихов институционални стратешки менаџмент и способност самовредновања успостављањем система за прикупљање контакт информација о дипломираним студентима и применом редовних претрага дипломираних студената.