CONGRAD Serbia
UK

 

 

 

 

 

РЕЗИМЕ ПРОЈЕКТА

 

Шири циљ CONGRAD пројекта је да омогући да високошколске установе (ВШУ) у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини континуирано спроводе претраге дипломираних студената са циљем побољшања студијске понуде и олакшавања процеса непрестане модернизације.

Очекује се да CONGRAD допринесе унапређењу процеса самоевалуације институција систематским прикупљањем поузданих информација о вези између понуде студијских програма и каснијег запошљавања дипломираних студената, као и омогућавање вредновања реформи високог образовања и промена у студијским програмима у последњој деценији на основу практичних показатеља. Узимајући у обзир претходне услове студирања и професионалне каријере дипломираних студената, CONGRAD има за циљ општи увид у специфичне услове транзиције из високог образовања на тржиште рада одређене земље, и омогућавање ВШУ земаља партнера да доносе стратешке одлуке на основу практичних показатеља.

Конкретније, oчекује се да ће CONGRAD резултирати употребом система за прикупљања података о дипломираним студентима у ВШУ земаља партнера. Биће спроведено почетно истраживање: прикупљање података, верификација и анализа, које ће бити праћене интерпретацијом података и састављањем извештаја. Радионице о стратешком менаџменту базиране на извештајима биће одржаване у ВШУ свих земаља партнера.Поред тога, биће организоване регионалне конференције и стручне радионице. CONGRAD резултати ће се користити развој акционог плана за будуће претраге дипломираних студената, укључујући и друге високообразовне институције у земљама Западног Балкана. Дистрибуција ће се вршити преко веб сајт пројекта, саветовалишта за избор занимања и кроз манифестације за нове дипломиране студенте, као и отворена медијска дешавања организована на ВШУ земаља партнера. Регионална конференција, завршни семинар и главна публикација резултата прве претраге дипломираних студената ће такође допринети ширењу резултата. CONGRAD пројекат ће бити предмет систематске контроле квалитета и праћења.